DEN HAAG - De drukte op de Nederlandse wegen is de afgelopen maand met 18 procent gedaald in vergelijking met oktober 2008. Dat heeft de ANWB zaterdag gemeld. De dalende trend is nu een jaar zichtbaar.

Zowel tijdens de spitsuren als overdag was het de afgelopen maand veel minder druk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De filedruk tijdens de ochtendspits daalde zelfs met 25 procent. De economische situatie en het droge weer hebben hier volgens de ANWB aan bijgedragen.

In tegenstelling tot de daling van de drukte op werkdagen nam deze tijdens de weekeinden de afgelopen maanden sterk toe.

Wegwerkzaamheden

Een groot deel van de files wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Dit komt onder meer door de spoedwettrajecten van minister Camiel Eurlings (Verkeer), die versneld cruciale autosnelwegen laat verbreden met extra rij- en spitsstroken.

De ANWB en de VerkeersInformatieDienst (VID) hebben al aangekondigd op korte termijn om de tafel te gaan zitten met Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies om de verkeershinder tijdens de geplande grootschalige wegwerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.