Naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad stelt het Kapelse college van burgemeester en wethouders extra onderzoek voor naar de mogelijkheden voor een nieuw sportcentrum in Kapelle. Een programma van eisen opstellen voor twee scenario’s – een goedkopere zonder en een duurdere met doelgroepenbad – duurt volgens wethouder Jon Herselman zo’n vier maanden.

Een programma van eisen geeft de gemeenteraad een nauwkeurigere kostenraming voor het miljoenenproject.

De Kapelse gemeenteraad besprak 7 november het collegevoorstel voor een nieuw zwembad met een wedstrijdbassin van zes banen en een beweegbare bodem, waardoor alle doelgroepen het bassin kunnen gebruiken. Het huidige zwembad heeft een wedstrijdbassin met vijf banen en een ondiep instructiebad.

Het nieuwe plan voldoet volgens b&w aan de vraag en biedt zelfs nog ruimte voor een groei in bezoekersaantal. Het voorstel is volgens Herselman in samenspraak met verschillende partijen tot stand gekomen en vervult vele wensen van gebruikers van de sporthal.

In de raadsvergadering van 7 november stelden raadsleden vragen over onder meer de onderbouwing van de kosten, gefaseerd bouwen van een sportcentrum en zwembad, de mogelijkheden voor een doelgroepenbad en de kosten voor eventuele nieuwbouw van Molenvate.

Efficiënt

Deze vragen beantwoordde de wethouder vorige week in een memo aan de raad. Hij schrijft hierin dat een programma van eisen een gedetailleerder beeld geeft van de te verwachte kosten voor de nieuwbouw.

‘Indien de sporthal later wordt vervangen brengt dit hogere kosten met zich mee, die in dit stadium niet exact zijn te berekenen’, schrijft Herselman over gefaseerde nieuwbouw. ‘Molenvate toevoegen aan het sportcentrum kost 1,4 miljoen euro.’

De wethouder zei eerder al dat nieuwbouw voor Molenvate meenemen in het nieuwe sportcentrum aan de Vroonlandseweg het meest efficiënt is.

Doelgroepenbad

In de memo staat ook dat een zesbaansbad zonder doelgroepenbad (scenario 1) naar schatting 12,7 miljoen euro kost en een vijfbaansbad met een doelgroepenbad (scenario 2) een investering van 14,3 miljoen euro. Beide scenario’s gaan uit van een grotere sporthal en het opheffen van Molenvate en het buitenbad.

Wanneer de gemeenteraad kiest voor een programma van eisen bij de twee scenario’s kan de raad op basis hiervan in juli 2018 een definitieve keuze maken over het nieuwe sportcentrum.