De Gereformeerde Gemeente Yerseke heeft haar leden vernieuwde plannen voor de bouw van haar kerk voorgelegd. Hierin krijgt de kerk een verdieping minder. Het gebouw wordt zo’n acht meter smaller en vier meter lager en het vloeroppervlak van de kerk daalt met 1.250 vierkante meter.

De kerkgemeente wil de plannen aanpassen, omdat de realisatie van de nieuwbouw duurder uitvalt en door voortschrijdend inzicht.

In het nieuwe ontwerp passen er geen tweeduizend, maar zestienhonderd zitplaatsen op de begane grond. Er komt een galerij met vierhonderd zitplaatsen bij.

De kerkgemeente liet een compacter ontwerp maken met een kleinere kerkzaal. Dit levert volgens de gemeente een aanzienlijke kostenbesparing op. Een galerij kan wel consequenties hebben voor de akoestiek in de kerk. Wellicht moet het orgel dan aangepast worden.

De kerkgemeente is geconfronteerd met extra kosten doordat ze meer onderzoek moest laten uitvoeren voor de nieuwbouw. Ook zijn bouwmaterialen duurder en kost de verevening meer dan de kerkgemeente begroot had. Omdat de gemeente wil bouwen in landschappelijk gebied bij de Steeweg moet ze ter compensatie investeren in groen elders.

Koren

In het nieuwe ontwerp heeft de kerk een verdieping minder. De zalen die daardoor vervallen, komen op de plaats waar oorspronkelijk de zaal voor trouwerijen, rouwdiensten en repetities was gepland.

Volgens de gemeente blijkt bij andere kerkgemeenten dat aparte trouw- en rouwzalen steeds minder gebruikt worden en daarom wil ze deze ruimte schrappen.

Daarbij repeteren koren liever in de kerkzaal dan in een apart zaaltje en dat spaart dure akoestische voorzieningen voor een repetitiezaal uit. In het nieuwe ontwerp neemt de oppervlakte van de zalen af, maar de wensen van de verenigingen worden volgens de kerkgemeente nog steeds gehonoreerd.

Boven de consistorie blijft ook een ruimte over.

Raad van State

De bouwcommissie en kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Yerseke staan achter het nieuwe ontwerp. Eind deze maand komt het ter sprake in de ledenvergadering.

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft groen licht gegeven voor de nieuwe kerk met kosterswoning, pastorie, parkeerterrein en fietsenkelder bij de Steeweg. Tegen de bouw is door omwonenden bezwaar gemaakt bij de Raad van State.