Het Bondenberaad Groot Goes en Dorpenplatform Goes willen opnieuw een seniorenraad in het leven roepen. Beide organen zeggen dat ze uit de dorpen en via de ouderenbonden veel signalen krijgen dat mensen op leeftijd zich niet voldoende vertegenwoordigd voelen. 

Dat zeggen ze in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De seniorenraad is een paar jaar geleden met onder meer het platform voor mensen met een beperking opgegaan in de Adviesraad. Dat moet veranderen, melden de bonden.

Zowel het bondenberaad, een koepel van de ouderenbonden, als het dorpenplatform wil bestuursleden aanleveren voor de raad. Wel vragen ze om ambtelijke ondersteuning, zoals andere adviesraden dat ook krijgen.