Het Bondenberaad Groot Goes en Dorpenplatform Goes willen opnieuw een seniorenraad in het leven roepen. 

Dat zeggen ze in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Beide organen zeggen dat ze uit de dorpen en via de ouderenbonden veel signalen krijgen dat mensen op leeftijd zich niet voldoende vertegenwoordigd voelen sinds de seniorenraad een paar jaar geleden met onder meer het platform voor mensen met een beperking is opgegaan in de Adviesraad.

Ondersteuning

Dat moet veranderen met een nieuwe seniorenraad. Zowel het bondenberaad, een koepel van de ouderenbonden, als het dorpenplatform wil bestuursleden aanleveren voor de raad.

Wel vragen ze om ambtelijke ondersteuning, zoals andere adviesraden dat ook krijgen.