Om pleegouders te werven is woensdag de Week van de Pleegzorg van start gegaan. Speciale banners aan schoolhekken vragen door heel Zeeland aandacht voor de week.

Zo plaatste Derk Alssema, pleegzorgambassadeur en wethouder in Goes, een spandoek bij de Prinses Beatrixschool in Goes, samen met schooldirecteur Gerard Verkuil.

Met Doneer je schoolhek wijst Pleegzorg Nederland mensen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Samen met de Zeeuwse gemeenten zette Juvent deze actie in Zeeland op.

Alssema is voor de Oosterschelderegio pleegzorgambassadeur. De Vlissingse wethouder Albert Vader bekleedt deze functie voor Walcheren.

Scholen

"We zijn blij dat zo’n veertig Zeeuwse scholen meedoen aan deze actie", vertelt Annemieke Martens van Juvent. Deze Zeeuwse jeugdzorgorganisatie werkt met zo’n vijfhonderd pleegouders en nieuwe zijn welkom.

Tot en met 8 november is het voor de derde keer Week van de Pleegzorg. In het hele land worden er activiteiten georganiseerd. Een belangrijk onderdeel vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader van de campagne.