Iedereen met een goed plan voor de ontwikkeling van het platteland of om de leefbaarheid in Zeeland te bevorderen is woensdag 8 november welkom in de Stadsweide in Kortgene.  

In het pas geopende centrum vindt dan een informatiebijeenkomst plaats over de Europese subsidieregeling POP3-Leader. POP staat voor het plattelandsontwikkelingsprogramma en Leader is een afkorting voor Liaison entre actions de développement de l’economie rurale.

De subsidie moet samenwerking en innovatie stimuleren en is bedoeld voor de sociaal-economische ontwikkeling van plattelandsregio’s in Europa.

Thema’s

De avond in Kortgene is op poten gezet voor inwoners, ondernemers, bestuurders en organisaties. Er ligt binnenkort één miljoen euro klaar voor plannen op de Bevelanden en Walcheren.

Wie een bijdrage wil, moet zorgen dat zijn of haar project past bij één van de drie thema’s: levende landbouw, samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie en initiatiefkracht van burgers. "Maar ze mogen ook een combinatie van deze thema’s zijn", zegt Ad Schenk, wethouder van de gemeente Borsele en voorzitter van de lokale actiegroep Midden- en Noord-Zeeland.

Robuust

De groep organiseert de bijeenkomst in Kortgene en beoordeelt in eerste instantie alle aanvragen. "We willen vooral robuuste projecten, waarin ondernemers en organisaties met elkaar samenwerken en zo iets doen voor het platteland", zei hij voor de eerste subsidieronde in oktober vorig jaar. "Een ondernemer kan iets alleen doen, maar je kunt er ook andere mensen bij betrekken, zodat het meer kans van slagen krijgt."

Ongenoegen

In vergelijking met de eerste ronde van vorig jaar is er nu ruim drie keer zoveel geld beschikbaar. "Uit de eerste ronde zijn een paar projecten voortgekomen", zegt Schenk.

Vanwege een extra controle van een landelijk bureau, die deze tot ongenoegen van Schenk nog niet heeft afgerond, mag hij nog niet zeggen welke projecten, maar tijdens de avond in Kortgene vertelt één van de aanvragers over zijn of haar ervaringen in de eerste ronde.

De avond in het dorpshuis aan de Stadspolderlaan duurt van 19.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden is gewenst.