De gemeenteraad van Kapelle praat dinsdag 7 november over vernieuwing van sporthal Groene Woud in Kapelle. Het college stelt een complex voor met een grotere sportvloer en extra zwembaan, wat dertien miljoen euro zou kosten.

Deze nieuwbouw op de plek van het huidige Groene Woud aan de Vroonlandseweg vervangt sportzaal Molenvate.

Het plan dat het college van burgemeester en wethouders presenteert aan de gemeenteraad bevat nog geen ontwerp, maar wel een budget.

Het voorstel is volgens het college tot stand gekomen in overleg met belanghebbende partijen. "Het voldoet aan veel wensen van de gebruikers van het sportcentrum en past binnen onze financiële mogelijkheden", laat wethouder Jon Herselman weten. Het Groene Woud is verouderd en renovatie kost volgens de gemeente meer dan nieuwbouw.

Tribune

In het voorstel 'groeit' de sporthal van 42×22 meter naar 44×28 meter. Het plafond blijft zeven meter hoog. De zaal bestaat uit drie delen. De publiekstribune met tweehonderd zitplaatsen kan worden uitgebreid met een verrijdbare tribune met tweehonderd extra zitplaatsen.

Het huidige zwembad heeft een wedstrijdbassin met vijf banen en een ondiep instructiebad. In het nieuwe plan heeft het zwembad een wedstrijdbassin met zes banen en een beweegbare bodem, waardoor alle doelgroepen het bassin kunnen gebruiken. Dit bad voldoet volgens de gemeente aan de vraag en biedt zelfs nog ruimte voor een groei in bezoekersaantal.

Molenvate

Het college wil sportzaal Molenvate sluiten en deze faciliteiten verhuizen naar het nieuwe complex. Dit bespaart kosten. Daarnaast zal een centrum volgens de gemeente de gebruiksmogelijkheden vergroten.

De sportvloer krijgt een afmeting van 22×14 meter. Dit is de minimale maat volgens de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. De huidige vloer is 21×12 meter.

Einddatum

De gemeenteraad bespreekt het plan in haar vergaderingen van dinsdag 7 november en 21 november. Op dinsdag 19 december besluit de raad over de investering van dertien miljoen euro.

Bij groen licht stelt de gemeente een programma van eisen op. "Dat gebeurt in samenwerking met de Sportraad en gebruikers. Ook maken we afspraken met omwonenden over de uitvoering van de nieuwbouw, zoals de verkeersveiligheid tijdens de bouw." Het nieuwe sportcentrum is naar verwachting in 2021 klaar.