De instelling voor geestelijke gezondheidszorg Emergis begint in het voorjaar met de bouw van de nieuwe kinder- en jeugdkliniek Ithaka in Kloetinge. De kliniek wordt het eerste pand in Zeeland dat circulair wordt gebouwd.

De architect heeft de bruikbare materialen van het voormalige districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen als uitgangspunt genomen voor zijn ontwerp. 

De provincie, die de circulaire economie als één van haar speerpunten heeft, geeft 50.000 euro subsidie voor het project.

In de circulaire economie is er geen afval meer. Alle materialen worden hergebruikt en grondstoffen behouden hun waarde. Het kantoor in Terneuzen moet plaatsmaken voor de nieuwe sluis.

Vloerdelen

In de nieuwe kliniek van psychiatrische instelling Emergis worden onder meer de buitenkozijnen, binnendeuren, gevelbekleding, vloerdelen en de straatklinkers van het kantoor verwerkt.

"Emergis steekt haar nek uit om daadwerkelijk als eerste Zeeuwse partij circulair te bouwen", schrijft het college van Gedeputeerde Staten in haar besluit de subsidie toe te kennen.