De gemeente Goes is naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw gestapt voor de afwikkeling van haar contract met Eteck. Deze leverancier van duurzame energie weigert volgens de gemeente Goes het warmte-en-koude-systeem in de Goese wijk Ouverture over te dragen aan de nieuwe exploitant.

“Via een kort geding willen we deze overdracht nu afdwingen”, legt de Goese wethouder Derk Alssema donderdag uit.

Ruim 320 huishoudens in Ouverture zijn aangesloten op een duurzaam warmte-en-koude-systeem met lauw water dat via ondergrondse buizen de huizen bereikt.

Op 31 december loopt het contract met de huidige exploitant van dit systeem, Eteck, af.

De gemeente Goes heeft in overleg met de wijkbewoners besloten per 1 januari voor een andere exploitant, DNWG Infra, te kiezen, vertelt Alssema. Volgens de wethouder willen de gebruikers van het warmte-en-koude-systeem onder meer overstappen, omdat DNWG Infra goedkoper levert dan Eteck.

Transparant

In het licht van het aflopende contract hebben de gemeente Goes en de wijkbewoners de afgelopen jaren een proces doorlopen voor de toekomst. Daarbij waren ook Eteck en DNWG Infra betrokken.

Beide bedrijven hebben hun voorstellen gepresenteerd en de gemeente en wijkbewoners kozen voor DNWG Infra. Sindsdien werkt Eteck volgens Alssema niet mee aan de overdracht.

“Sterker nog, Eteck stelt dat zij nog steeds exploitant is in 2018”, aldus Alssema. “Zij vinden dat de procedure om te komen tot een nieuwe exploitant niet transparant en op gelijke basis is verlopen, hoewel Eteck vooraf zelf met deze procedure heeft ingestemd en hieraan actief een bijdrage heeft geleverd.”

Verzekerd

De situatie is volgens de wethouder simpel.

“Het contract met Eteck loopt op 31 december 2017 af en de gemeenteraad en bewoners hebben een nieuwe exploitant gekozen. Eteck moet dus het systeem overdragen. Omdat de tijd begint te dringen, voelen we ons genoodzaakt een kort geding aan te spannen bij de Raad van Arbitrage. De zitting vindt binnen enkele weken plaats.”

Goes verzekert de inwoners van Ouverture dat zij niet in de kou komen te zitten bij de overgang naar het nieuwe jaar. “Wat de uitspraak ook wordt, de inwoners zijn bij wet verzekerd van warmte.”