College in Zeeland blij met regeerakkoord Rutte III

Het college van Gedeputeerde Staten is niet ontevreden over het regeerakkoord dat dinsdag is gepresenteerd door kabinet Rutte III. 

Dat zegt ze woensdag in een reactie. Het college is met name enthousiast over het fonds van 900 miljoen euro voor de aanpak van regionale knelpunten. Zeeland staat bij dat voorstel in het akkoord specifiek vermeld.

Ook is Zeeland tevreden over de mogelijkheden die de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bieden voor maatwerk in de regio’s. Het college noemt mobiliteit als voorbeeld. Zeeland staat open voor experimenten om het busvervoer op peil te houden.

Dit kabinet geeft de provincies daarvoor de ruimte. "Ook de plannen om samen te investeren in fietsinfrastructuur en veilige wegen hebben onze nadrukkelijke aandacht."

Bovendien wordt er extra geld gestort in het provinciefonds voor experimenten en pilots. Er mag ook worden geëxperimenteerd op het gebied van onderwijs, om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Lees meer over:
Tip de redactie