De provincie Zeeland nodigt iedereen die mee wil denken over de toekomst van de provincie uit voor een manifestatie op woensdag 1 november in Middelburg. 

In Hotel Van der Valk aan de Paukenweg staan nieuwe oplossingen voor alledaagse problemen centraal.

Het gaat om zaken zoals buurtbussen, een gezamenlijke buurttuin of het organiseren van bijzondere festivals waarmee de leefbaarheid een impuls krijgt. "Vaak kleinschalige initiatieven, maar zeer inspirerend", schrijft de provincie in de uitnodiging. “Deze ideeën kunnen misschien elders in Zeeland tot bloei komen."

Leren

Er zijn vijf thema’s: bereikbaarheid, zorg dichtbij, cultuur, kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en jeugd en sport. Bij elk thema vertelt een kartrekker over zijn initiatief. De aanwezigen worden uitgedaagd mee te denken over hoe ze het verder of ergens anders kunnen ontwikkelen.

De provincie wil dat deelnemers in het hotel ideeën opdoen en van elkaar leren.

Bankier

Er zijn ook enkele sprekers, zoals oud-bankier en CDA-prominent Herman Wijffels en gedeputeerde Harry van der Maas. Aanmelden voor de manifestatie kan via de website van de provincie: www.zeeland.nl.

Tijdens de manifestatie wordt een website gelanceerd waarop initiatieven die de bereikbaarheid van Zeeland vergroten zijn gebundeld: Bereikbaar Zeeland.

Het provinciebestuur en andere overheden gaan met de ideeën die naar voren komen aan de slag. De manifestatie duurt van 13.00 uur tot 18.00 uur.