Voor de vaststelling van de begroting en meerjarenraming houdt de gemeenteraad van Kapelle zich de komende weken bezig met de financiële toekomst, waarin het sportcentrum in Kapelle een hoofdrol speelt. 

"Hoe het eruit gaat zien, staat nog niet vast, maar dat er iets nieuws komt is zeker", zegt wethouder van financiën Jon Herselman. "Het gaat om een enorm bedrag gaat voor een relatief kleine gemeente als Kapelle.”

Ook voor 2018 legt het Kapelse college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een sluitende begroting voor. De inkomsten en uitgaven zijn net als voorgaande jaren in balans.

In de begroting is na jaren van plannenmakerij eenmalig zo’n 50.000 euro extra vrijgemaakt voor het toerisme in Wemeldinge. Dat geld wordt volgens Herselman besteedt aan activiteiten voor het nieuwe seizoen.

Sportcentrum

De gemeenteraad buigt zich nu over de verschillende scenario’s voor de renovatie van het sportcentrum. Er leven allerlei mooie wensen, zegt Herselman, maar die hebben ook een prijskaartje.

"Het is nu wikken en wegen. Een voorziening als een sportcentrum bepaalt mede de aantrekkelijkheid van je gemeente. Maar we moeten wel realistisch blijven."