Het bedrijf De Wolff Nederland Windenergie (WNW) wil de zes windturbines aan de Bernhardweg West bij Nieuwdorp vervangen door vijf grotere molens. 

De tiphoogte van de nieuwe windmolens blijft 100 meter, omdat ze daar vanwege de aanvliegroute voor Midden-Zeeland niet hoger mogen zijn. De rotor en de bladen worden wel groter.

Het nieuwe type molen heeft een vermogen van twee megawatt, voldoende voor de stroomvoorziening van zo’n 570 huishoudens. Omdat de plek van de molens wijzigt, moet er een nieuw bestemmingsplan komen. "We willen dat de molens zo ver mogelijk bij de Sloekreek vandaan staat", zegt wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele.

Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de opschaling. Ze geeft echter geen toestemming voor het plaatsen van twee windmolens tussen de Sloekreek en Nieuwdorp en nog eentje ten zuiden van het dorp. "We zien de kreek als een natuurlijke scheiding tussen het industriegebied en dorp. Als we het toestaan zou het ook een precedent scheppen. Dat willen we niet."

Onderzoeken

WNW moet nog tal van onderzoeken verrichten, bijvoorbeeld over het geluid en de veiligheid, voordat ze de windmolens kan vervangen. Schenk wil bovendien dat het bedrijf uit Heerenveen in gesprek gaat met de dorpsraad van Nieuwdorp over de opschaling en een vorm van compensatie. "Het is voor ons een harde voorwaarde dat ze de inwoners erbij betrekken."

Aan de andere kant van de grens met Middelburg staan nog zes windmolens, die eveneens van WNW zijn. Middelburg moet beslissen of het bedrijf ook deze mag opschalen.