Waterschap Scheldestromen is begonnen met het opknappen van de havendammen bij het haventje van Ellewoutsdijk. 

De nollen verkeren in slechte staat. De steenbekleding is versleten en op sommige plekken verzakt. Bovendien voldoet het niet aan de huidige veiligheidsnormen.

De dammen moeten het getijdehaventje van Ellewoutsdijk beschermen. Ook zijn ze nodig om de uitwatering van het gemaal dat daarachter ligt te waarborgen.

Het waterschap laat de verzakkingen herstellen en op de strekdammen stort ze breuksteen. Ook komt er bovenop de kruin van de nollen asfalt, zodat ze makkelijker toegankelijk worden.

Palenrijen

De karakteristieke palenrijen in de glooiing blijven behouden. De palen worden vervangen door nieuwe.

Na de werkzaamheden kunnen de havendammen er weer zeker 50 jaar tegenaan. Het waterschap denkt tot eind deze maand bezig te zijn.