Zeeuwse organisaties in het lager onderwijs tot het hbo laten onderzoeken of een gezamenlijke organisatie voor leerlingen- en studentenbegeleiding haalbaar is. Dat moet eind dit jaar duidelijk zijn.

De organisaties die het onderzoek laten uitvoeren zijn acht samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs en de vier Zeeuwse mbo- en hbo-instellingen. Zij hebben de stuurgroep Onderwijs Ondersteuning Zeeland opgericht.

"Goede begeleiding is cruciaal in het realiseren van passend onderwijs voor iedere leerling en student", laat de stuurgroep woensdag weten. Het Zeeuwse onderwijs wil haar kennis hiervoor vergroten.

"Of het nu gaat om bijvoorbeeld ambulante begeleiding, specialistische ondersteuning of professionalisering van docenten en andere medewerkers, de expertise is in Zeeland over een behoorlijk aantal organisaties verdeeld."

Daling

De daling van de leerlingen- en studentenaantallen door de bevolkingskrimp maakt het volgens de werkgroep noodzakelijk de krachten te bundelen. ‘Daarnaast kunnen organisaties elkaar met samenwerking inhoudelijk versterken en zo de kwaliteit van de begeleiding verbeteren.’

Een extern bureau voert het onderzoek de komende maanden uit. De samenwerkende partijen betalen het onderzoek. "Bij een positief resultaat wil Campus Zeeland de verdere uitwerking voor één nieuwe organisatie ondersteunen."