De gemeenteraad van Noord-Beveland beslist woensdag over het plan voor de Zeeuwse Lagune.

Stemmen de raadsleden in met de Zeeuwse Kustvisie, dan is het plan van de realisatie van vier eilandjes met een hotel, restaurant en recreatieappartementen in het Veerse Meer  niet meer mogelijk.

De gemeenteraad neemt woensdag ook kennis van het alternatievenonderzoek en beslist of ze een verklaring van geen bedenkingen afgeeft voor de omgevingsvergunning voor de lagune.

Milieufederatie

"De Kustvisie sluit omvangrijke bebouwing op het water, zoals het plan Zeeuwse Lagune, uit", stelt de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) maandag.

"Als de gemeenteraad kiest voor de Kustvisie dan verbindt zij zich hier direct aan, en niet pas in januari of februari 2018, zoals gesuggereerd wordt." Alleen voor zogenaamde pijplijnprojecten wordt een uitzondering gemaakt, aldus de federatie. "Die zijn allemaal expliciet benoemd en de Zeeuwse Lagune staat hier niet tussen."

Geloofwaardigheid

Wanneer Noord-Beveland besluit mee te werken aan de realisatie van de Zeeuwse Lagune dan is dit volgens de ZMf in strijd met de Zeeuwse Kustvisie. "Dan is het voor de geloofwaardigheid van de Kustvisie en alle betrokken overheden en organisaties beter als Noord-Beveland de Kustvisie niet ondertekent."

De milieufederatie hoopt dat Noord-Beveland gevolg geeft aan het alternatievenonderzoek. "Hierin staat dat de Zeeuwse Lagune leidt tot een significante aantasting van het landschap en is daardoor in feite onmogelijk."

Alternatieven

Er zijn alternatieven voor het plan op Noord-Beveland. Het alternatievenonderzoek laat zes locaties zien waar een soortgelijk project als de Zeeuwse Lagune zou kunnen worden ontwikkeld. Ze liggen aan het water, er zijn net zoveel vierkante meters beschikbaar en de omgeving moet zich kenmerken door 'weidsheid, rust, ruimte en natuur'. 

Vijf van deze locaties liggen op Noord-Beveland (Havenweg Kamperland, Sint-Felixweg in Kamperland, de Veerse Dam Oost, De Banjaard West en de Werkhaven in Kats) en eentje op Schouwen-Duiveland: de Helleweg in Noordwelle.