Huishoudens in de gemeente Kapelle gaan volgend jaar minder belasting betalen dan afgelopen jaar. De meevaller komt door de besparing op het verwerken van afval met diftar.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in de begroting voor 2018. Heffingen zoals de onroerende zaakbelasting en rioolbelasting stijgen met het inflatiepercentage.

De gemeente houdt geld over om extra te investeren in het riool. "Het financiële perspectief van onze gemeente is goed en gezond. Dit is een uitstekende basis om later dit jaar een verantwoorde keuze te maken over de toekomst van sportcentrum Groene Woud. De vraag is in welke vorm en wat voor kostenplaatje er bij het nieuwe centrum hoort", zegt wethouder Jon Herselman.

De gedifferentieerde tarieven voor de afvalverwerking werpen hun vruchten af. Ook zijn de verwerkingskosten voor afval aanzienlijk verlaagd. Huishoudens met een gemiddeld afvalaanbod (dertien containers per jaar) gaan minder afvalstoffenheffing betalen.