Het CDA in Zeeland wil dat er gesprekken komen over de toekomst van het groene onderwijs in Zeeland. 

De partij heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de mededeling van de Edudelta Onderwijsgroep dat deze niet zelfstandig verder gaat.

Zijn vmbo-onderwijs brengt Edudelta vanaf volgend schooljaar onder bij de Pontes Scholengroep, maar voor het groene onderwijs, dat momenteel in Goes wordt onderwezen, is nog geen oplossing.

De christen-democraten zouden het jammer vinden als het groene onderwijs verdwijnt uit Zeeland, omdat het onderwijs hier sowieso onder druk staat en omdat de agrarische sector in de provincie nog sterk is vertegenwoordigd.

Partners

"Het CDA ziet mogelijkheden om het groene onderwijs in Zeeland te versterken met behulp van bijvoorbeeld de HAS Hogeschool, HZ University en proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat", schrijft Provinciale Statenlid Jeffrey Oudeman van het CDA.

Ook ziet hij een rol voor de sector en de ZLTO om het groene onderwijs te behouden. Hij wil dat GS gaat praten met de mogelijke partners.

HAS Hogeschool maakte onlangs bekend dat ze zich vestigt in Bergen op Zoom. De school richt zich op opleidingen in de agro- en foodsector.