De begroting en meerjarenraming van de gemeente Reimerswaal laten alweer enige tijd zwarte cijfers zien en dat is positief, na jaren van bezuinigen. Maar behoedzaamheid blijft op zijn plaats, vindt wethouder financiën Hans de Kunder.

Veel uitgaven, zoals op het gebied van de zorg, blijven voor gemeenten moeilijk precies in beeld te brengen.

De kosten die de gemeente moet maken in het zogenaamde sociaal domein – hieronder vallen bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, en Participatiewet, beslaan ongeveer de helft van de totale uitgaven van Reimerswaal, illustreert De Kunder.

De rijksoverheid heeft de taken en verantwoordelijkheden voor zorg, welzijn en werk enkele jaren geleden overgedragen aan de Nederlandse gemeenten.

Precieze kosten

Inmiddels is er al wel meer duidelijk over de precieze kosten voor de gemeenten, maar helemaal uitkristalliseren blijft volgens de wethouder moeilijk. Gemeenten, ook Reimerswaal, hebben daardoor al vaker extra geld moeten vrijmaken voor deze posten, omdat ze niet uitkwamen.

"En geld moet je hebben als mensen zorg of ondersteuning nodig hebben", zegt De Kunder.

Dementie

Gemeenten moeten ook innoveren om uiteindelijk geld op de zorg te besparen. Ze gaan hierbij meer uit van de eigen kracht van mensen en investeren meer in preventie om uiteindelijk minder zware – duurdere – zorg te hoeven inzetten.

"We zijn nu bijvoorbeeld bezig met hoe om te gaan met dementie en praten met zorgverzekeraars over wie wat moet betalen."

Bezuinigingen

Om de kosten en opbrengsten in balans te krijgen, heeft Reimerswaal jaren van bezuinigingen achter de rug. In 2018 moet ze vijf miljoen euro bespaard hebben en die bezuiningen zijn nu helemaal verwerkt in de begroting.

"We hebben gelukkig geen onomkeerbare beslissingen hoeven nemen." De gemeente was bijvoorbeeld niet genoodzaakt dorpshuizen te sluiten. "De tijd van knijpen is achter de rug, maar we blijven goed nadenken over uitgaven. Waar we vroeger makkelijker geld uitgaven, denken we nu beter na over beoogde doelen."

De gemeenteraad van Reimerswaal bespreekt de begroting in haar vergadering van dinsdag.