De provincie zoekt in overleg met de landelijke overheid naar mogelijkheden om haar deel voor de schoonmaak van het Thermphos-terrein te betalen, zonder dat ze de motorrijtuigenbelasting moet verhogen. 

Dat is te lezen in de begroting voor de komende jaren. Net als het Rijk en Zeeland Seaports wordt van de provincie verwacht dat ze 27 miljoen euro neertelt.

De schoonmaak van het terrein in Vlissingen-Oost blijft de financiën onder druk zetten.

Er zijn daardoor onvoldoende middelen beschikbaar voor bijvoorbeeld natuurontwikkeling, mobiliteit, demografische transitie, cofinanciering van Europese projecten en onderhoud van de infrastructuur.

Weinig ruimte

Hoewel de zerobased-begroting, die vorig jaar voor het eerst is gemaakt, was bedoeld om extra investeringen mogelijk te maken is daar weinig ruimte voor.

De enige zaken waarvoor de provincie geld heeft gevonden zijn investeringen in Zeeland (9 miljoen euro) die samenhangen met het rapport van de commissie Balkenende en 1,9 miljoen euro voor zaken zoals (het verbeteren van) het vestigingsklimaat, de leefbaarheidsagenda, energietransitie en de kwaliteit van de kust.

Het geld om te investeren haalt de provincie uit de reserves.

Uitgaven

De provincie geeft in 2018 in totaal 238 miljoen euro uit. Provinciale Staten praat 27 oktober en 10 november over de begroting voor 2018 en de jaren daarna.