De gemeente Noord-Beveland heeft nog geen keuze gemaakt voor het afgeven van een vergunning voor de ontwikkeling van de Zeeuwse Lagune. 

"We leggen de gemeenteraad twee scenario’s voor, zodat zij een objectieve keuze kunnen maken", zegt wethouder Piet de Putter over het voorstel dat woensdag 4 oktober wordt besproken. "Het is niet zo simpel dat wij het ene scenario beter vinden dan het andere, omdat het lijstje met argumenten langer is."

Twee argumenten in het ja-scenario zijn dat Noord-Beveland al lang in gesprek is met Marco Doeleman, de man achter de Zeeuwse Lagune, en dat er voldoende aanknopingspunten zijn te vinden in de ruimtelijke onderbouwing om de vergunning af te geven en daarmee af te wijken van het bestemmingsplan.

Effecten

Tegenargumenten zijn onder meer dat er sinds 2014, toen een ruimtelijk ontwikkelkader voor de Veerse Dam werd vastgesteld, veel is veranderd en dat het plan 'een significant effect op de openheid van het landschap heeft dat niet is weg te nemen'.

Het college zelf spreekt haar voorkeur niet uit. "Wij willen niet het een of andere promoten." Ze laat het bewust over aan de raad, volgens De Putter omdat deze intensief mee heeft gepraat over de Zeeuwse Kustvisie en uitdrukkelijk heeft gevraagd om een onderzoek naar alternatieve locaties voor de Veerse Dam.

Bedenkingen

De raadsleden moeten tijdens de vergadering van 4 oktober beslissen of ze instemmen met de Zeeuwse Kustvisie, waarin ontwikkelingen in het Veerse Meer niet meer mogelijk zijn. Ook moeten ze kennisnemen van het alternatievenonderzoek en beslissen of ze een verklaring van geen bedenkingen afgeeft voor de omgevingsvergunning voor de Zeeuwse Lagune. "Deze drie onderwerpen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Alternatieven

Het alternatievenonderzoek laat zes locaties zien waar een soortgelijk project als de Zeeuwse Lagune zou kunnen worden ontwikkeld. Ze liggen aan het water, er zijn net zoveel vierkante meters beschikbaar en de omgeving moet zich kenmerken door 'weidsheid, rust, ruimte en natuur'.

Vijf van deze locaties liggen op Noord-Beveland (Havenweg Kamperland, Sint-Felixweg in Kamperland, de Veerse Dam Oost, De Banjaard West en de Werkhaven in Kats) en eentje op Schouwen-Duiveland: de Helleweg in Noordwelle.

Doeleman heeft vorige week een aangepast plan ingediend voor de Zeeuwse Lagune. Hij wil vier eilandjes aanleggen met recreatie- en hotelappartementen en een restaurant. Hij is al ruim vijftien jaar bezig met het plan.