Goes houdt komende jaren geld over door bezuinigingstraject

De gemeente Goes plukt nu de vruchten van het grote bezuinigingstraject dat ze vorig jaar heeft doorlopen. 

Volgend jaar houdt ze 322.000 euro over, is in de meerjarenbegroting te lezen.

Daarna volgens kleine plusjes, maar in 2021 raamt ze het overschot op 1,2 miljoen euro. Meevallers in deze begroting zijn de hogere bouwleges en lagere kapitaallasten.

Tegenvallers zijn de extra twee ton die naar Omnium moet en een tegenvaller bij de afdeling WIZ van GR De Bevelanden van 240.000 euro. "Het is mooi dat we positieve saldi zien, maar we moeten heel goed blijven kijken. We willen onze stabiele financiële positie behouden en zelfs iets verbeteren", zegt wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes.

Het college van burgemeester en wethouders wil de overschotten van de komende jaren in de algemene reserve stoppen.

Lees meer over:
Tip de redactie