De gezamenlijke ouderenbonden, verenigd in het Bondenberaad Goes, en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) houden woensdag 20 september een voorlichtingsbijeenkomst in wijkgebouw De Spinne in Goes. 

Het ziekenhuis geeft dan informatie over onderwerpen die ouderen aangaan.

De middag is voortgekomen uit gesprekken tussen het ADRZ en het Bondenberaad Goes. De bond schreef vorig jaar een brief naar aanleiding van de moeizame gang van zaken bij het maken van afspraken, bezoeken aan specialisten en opnamen en controles in het ziekenhuis.

De raad van bestuur nam naar aanleiding daarvan contact op met de bond en ging in gesprek. Er werd afgesproken minstens één keer per jaar met elkaar te overleggen en een informatiebijeenkomst over het ADRZ te organiseren.

Voorzitter

Claudia Brandenburg, voorzitter van de raad van bestuur van het ADRZ, houdt in De Spinne een inleiding. Daarna komt traumachirurg Gijs de Klerk aan het woord over 'de oudere patiënt', vertelt Alex Dirks over de ouderen in het ziekenhuis en gaat hoofd voorlichting Miriam van Zuilen in op de communicatie.

Geriatrie

André Verschoor gaat tot slot in op het onderwerp geriatrie.

De voorlichtingsmiddag begint om 14.00 uur in het wijkgebouw aan de Joseph Lunslaan en duurt ongeveer twee uur. De toegang is gratis, ook voor mensen die niet in Goes wonen.