De gemeente Goes lijkt dit jaar af te stevenen op een overschot. 

In de bestuursrapportage staat er een plus van 1.207.000 euro onder de streep.

De ervaring leert wel dat er in de tweede helft van het jaar nog veel financiële mutaties komen. "Maar we verwachten nu een kleine plus aan het einde van het jaar", zegt wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes.

Het overschot in de tussentijdse rapportage komt niet onverwacht.

Zekatel

Het wordt vooral veroorzaakt door eenmalige meevallers. Zo krijgt de gemeente 1.340.000 euro, omdat ze nog aandelen had in Zekatel, een bedrijf dat ooit is opgegaan in Delta. "Als Delta  zou worden verkocht, zouden we de aandelen uitbetaald krijgen."

Ook was er een meevaller van 1.850.000 euro voor de precariobelasting kabels en belastingen. Goes had de opbrengst van deze omstreden heffing door alle onzekerheden nog niet ingeboekt.

Sociaal domein

Tegenvallers waren er vooral in het sociaal domein. Bij elkaar gaat het om een bedrag van ongeveer twee miljoen euro. "Daarmee hebben we rekening gehouden", aldus Meeuwisse.

Alles wat de gemeente aan het einde van het jaar over heeft gaat naar de algemene reserve.