De komende weken hebben Het Goese Lyceum en Calvijn College bijzondere aandacht voor vijfhonderd jaar reformatie.

Bij het project Destination reflecteren leerlingen van beide scholen vanuit hun eigen optiek op de reformatie en presenteren hun visie in Goes.

"De reformatie zet aan tot denken over toekomst en bestemming", aldus de twee onderwijsinstellingen. "Het is inspirerend dit met jongeren van verschillende achtergronden en levensbeschouwingen te doen."

Het project bestaat uit meerdere activiteiten.

Onthulling kunstwerk

De Goese wethouder Derk Alssema onthult donderdag om 14.30 uur een kunstwerk in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van beide scholen. Dit gebeurt bij de kruising van de Ringbaan West met de Westerstraat.

In de creatie zijn ladders te zien. "Je moet ergens boven uitkomen wil je verder zien, dromen of nadenken over je eigen bestemming." Het kunstwerk is gemaakt door een kunstenaarscollectief onder leiding van de Roemeense sculpturist Liviu Mocan.

Tentoonstelling

Bij onder andere de vakken Nederlands, geschiedenis, levensbeschouwing, godsdienst en maatschappijleer krijgen leerlingen de vraag voorgelegd wat ze in de samenleving nog terugzien van de reformatie. Ze verzamelen deze waarnemingen en analyseren ze.

Bij beeldende vorming krijgen de leerlingen de opdracht invulling te geven aan het thema onder leiding van de Roemeense sculpturist.

Workshops

Van dinsdag 26 september tot en met vrijdag 6 oktober worden de werkstukken van de leerlingen getoond in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes. Deze werkstukken worden samen met de sculpturen van de Roemeense en regionale kunstenaars tentoongesteld.

Ook worden workshops verzorgd door onder andere Liviu Mocan, Liesbeth Labeur en Leendert Houtekamer. Daarnaast zullen de leerlingen van beide schol van gedachten wisselen over de reformatie.