Met een drumsolo heeft gedeputeerde Ben de Reu vrijdagmorgen het startschot gegeven voor een muzikaal project van Stichting de Korre en Koninklijke Auris Groep. 

De bestuurder liet zijn muzikale kunsten zien op mytylschool De Sprienke in Goes.

De scholen voor speciaal onderwijs hebben 35.000 euro subsidie gehad van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarmee willen ze het muziekonderwijs op hun scholen een impuls geven.

Vier docenten gaan een opleiding volgen bij Stichting Tamino. "We gaan onze leerkrachten trainen om meer inspirerende muzieklessen te geven", zegt projectleider Josje de Regt. "Aan het einde van het project hebben we leerkrachten die bijgeschoold zijn in het geven van muziekles en een nieuwe leerlijn voor het muziekonderwijs."

Beperking

Stichting De Korre heeft vijf scholen voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een chronische, lichamelijke ziekte. De Koninklijke Auris Groep werkt landelijk en richt zich vooral op kinderen die problemen hebben met spraak, taal en gehoor.