Waterschap Scheldestromen gaat de Vinkenissekreek bij Rilland en de Bathsekreek bij Bath uitbaggeren.

De werkzaamheden beginnen in september. De kosten bedragen zo'n 1,9 miljoen euro.

De aannemer gaat beide kreken verdiepen, zodat ze in de toekomst voldoende water kunnen bergen en daarmee de zoetwateraanvoer is gegarandeerd. Uit onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is, zegt het waterschap. Ook wordt de kwaliteit van het water beter door het baggeren.

Het werk gebeurt vanuit een zuigerbootje. Via een leiding komt de baggerspecie terecht op de landbouwgronden die naast de kreken liggen. Het baggeren zelf is in februari volgend jaar klaar. Een jaar later kan de specie worden gebruikt om de percelen op te hogen.

Volgens het waterschap is dit de goedkoopste manier van werken en is de overlast klein, omdat de specie niet over de weg moet worden afgevoerd.