De gemeente Kapelle is 'onaangenaam verrast' door een voorgenomen onderzoek van de Rekenkamer Zeeland naar de robuustheid van het bestuurlijk bestel in Zeeland. 

Ze vindt in de eerste plaats dat de rekenkamer, die in opdracht van Provinciale Staten onderzoeken uitvoert, daar niets mee heeft te maken.

Daarnaast heeft ze inhoudelijke bezwaren en vraagt het college van burgemeester en wethouders zich af hoe het onderzoek zich verhoudt tot een zogenoemde bestuurlijke spiegeling die Gedeputeerde Staten in samenwerking met de gemeenten willen laten uitvoeren.

In de opzet van het onderzoek staat onder meer dat ze wil kijken hoe de gemeenten functioneren op het gebied van het sociaal domein, vergunningverlening, toezicht en handhaving en veiligheid.

Grenzen

"Wij vinden dat de rekenkamer zich bewust moet zijn dat ze zich met deze opzet op (of liever over) de grenzen van het toelaatbare begeeft", schrijft het gemeentebestuur van Kapelle in een brief waarin ze haar bezwaren heeft opgesomd.

"Zonder in de bevoegdheid te willen treden of een oordeel hierover te geven doet de onderzoeksopzet toch wel onze wenkbrauwen fronsen."