Waterschap Scheldestromen is begonnen met het jaarlijkse onderhoud aan de waterlopen. 

Ze combineert het maaien op verschillende plekken met baggeren.

Waterlopen worden eens in de acht jaar gebaggerd. Beide werkzaamheden zijn nodig om de afvoer van overtallig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen.

In onder meer Domburg, Oostkapelle, Vlissingen, Borssele, Kruiningen en Sint-Annaland worden er dit jaar waterlopen gebaggerd.

Overlast

Vrijwel alle maaiwerkzaamheden worden vanaf het land uitgevoerd. Weggebruikers hebben dan ook nauwelijks overlast.

Het waterschap benadrukt dat landeigenaren, die allemaal zijn aangeschreven, het maaisel niet in de sloten terug mogen gooien. Zelf zorgt Scheldetstromen er voor dat het uit het water wordt verwijderd.