Het bureau Plan en Project uit Oosterhout doet onderzoek naar alternatieve locaties voor de Zeeuwse Lagune. 

Ze doet dat in opdracht van de gemeenteraad van Noord-Beveland.

Ze knipt het in twee delen. In de eerste plaats stelt ze een aantal criteria op waaraan alternatieven voor het Veerse Meer, de oorspronkelijke locatie voor de Zeeuwse Lagune, moet voldoen. Daarover buigt de gemeenteraad zich nog deze maand.

Haast

Aan de hand van deze criteria komt het bureau met een shortlist van alternatieven. Het onderzoek moet in zijn geheel begin oktober klaar zijn.

Enige haast is geboden, omdat een eventueel ontwerp-bestemmingsplan voor de Veerse Dam voor 1 januari in procedure moet zijn. Als dat niet het geval is, dan moet het namelijk voldoen aan de Zeeuwse Kustvisie. Daarin is geen ruimte voor projecten zoals een schiereiland met appartementen, een hotel en een restaurant, het voorstel van de Zeeuwse Lagune dat eind vorig jaar door de raad van Noord-Beveland naar de prullenbak werd verwezen.

Zeezijde

Voor de zomer boog de raad zich opnieuw over het project. Toen is besloten een onderzoek naar alternatieven uit te voeren.

Over het plan voor een schiereiland in het Veerse Meer wordt al jaren gesproken.

Ondernemer Marco Doeleman heeft zijn restaurant aan de zeezijde van de Veerse Dam van de hand moeten doen, omdat die plek terug zou worden gegeven aan de natuur. Hem is toen een alternatieve locatie toegezegd.

Kosten

De kosten voor het complete onderzoek van Plan en Project zijn veertigduizend euro. Net als het onderzoek zelf stelt het college voor deze offerte ook in tweeën te knippen.