CDA Borsele is voor het gebruik van anti-hagelkanonnen door fruittelers. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over anti-hagelkanonnen voert de partij actie door in de gemeente spandoeken op te hangen. 

Donderdag presenteerden gemeenteraadsleden Marga van de Plasse en Peter van ’t Westeinde van CDA Borsele het spandoek bij een hagelkanon in een perenboomgaard bij Kwadendamme. De partij hangt er drie op zichtbare plaatsen op, zoals langs de A58 en N62.

In een brief aan formateur Gerrit Zalm en de formatiepartijen in Den Haag vraagt de fractie ook aandacht voor anti-hagelkanonnen. "Wij hechten eraan dat het gebruik mogelijk blijft", zegt Peter van ’t Westeinde.

De uitspraak over de anti-hagelkanonnen is al meermaals uitgesteld en Van ’t Westeinde hoopt dat de Raad van State er eind deze maand een oordeel over velt. 

Omgevingswet

In hun brief aan de politiek in Den Haag vraagt de partij ook snel 'stappen te zetten' voor de invoering van de Omgevingswet. Alle gemeenten in Nederland moeten overstappen op deze nieuwe wet, die een andere manier van plannen maken vergt.

Landelijk beleid wordt vaker vervangen door lokale plannen, gemaakt door de gemeenten. Zij betrekken ook meer onderwerpen bij het thema, zodat er integrale plannen ontstaan.

Het CDA Borsele vindt het positief wanneer Borsele, afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State, zelf beleid kan maken over anti-hagelkanonnen, omdat er dan meer ruimte is voor de lokale situatie. "Dat houdt in dat voor het anti-hagelkanon de vergunningplicht omgezet zou moeten worden naar meldingsplicht", stelt Van ’t Westeinde.