In het imago-onderzoek van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector komt R&B Wonen goed naar voren. Ruim 67 procent van de huurders is volgens de corporatie positief over onder meer de deskundigheid en klantvriendelijkheid. 

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector voerde een imago-onderzoek uit onder ruim 15.000 huurders van 125 woningcorporaties in Nederland.

R&B Wonen, met huizen in de gemeenten Reimerswaal en Borsele, deed mee aan het onderzoek, omdat zij wilde nagaan of haar nieuwe manier van klantbenadering gevolgen heeft gehad voor haar imago.

De huurders die bij het onderzoek betrokken zijn, reageerden op stellingen over betrouwbaarheid, transparantie, lokale betrokkenheid, toegankelijkheid, doelmatigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ruim 67 procent heeft volgens de corporatie een positief beeld van R&B Wonen.