Waterschap Scheldestromen maakt de komende weken de oevers aan de Nolleweg en Boterdijk bij Waarde natuurvriendelijker. Het schap maakt de overgang van water in land flauwer, zodat de oever breder wordt en dieren en planten meer ruimte krijgen.

Het gaat om ruim vijfhonderd meter oever die natuurvriendelijker wordt.

Het werk duurt enkele weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Regen kan het werk vertragen. De grond die bij de werkzaamheden aan de Nolleweg vrijkomt wordt afgevoerd naar een nabijgelegen perceel. Aan de Boterdijk wordt de grond op de locatie zelf verwerkt.

Een natuurvriendelijke oever heeft door de watervoerende en waterbergende functie meer ecologische waarde. In de verschillende waterdieptes groeien en leven allerlei soorten waterdiertjes en plantjes. Daarnaast helpen de bredere oevers wateroverlast voorkomen.