De Reimerswaalse ChristenUnie-gemeenteraadsfractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten of het nieuwe parkeerterrein aan de Molenpolder in Yerseke een betaalde voorziening wordt. De partij is tegen de invoering van betaald parkeren in het dorp.

De gemeente Reimerswaal wil de verkeers- en parkeerdruk op en bij de Havendijk  in Yerseke aanpakken. Eén van de plannen is een parkeerterrein voor ongeveer tweehonderd auto’s realiseren in de Molenpolder.

De ChristenUnie (CU) ging ervanuit dat de gemeente deze voorziening gaat exploiteren. In zijn schriftelijke vragen wil CU-fractievoorzitter Andries Jumelet van het college weten of zij de invoering van betaald parkeren in Yerseke net als de partij onwenselijk vindt.

Ook wil de partij meer weten over een eventuele tweede toegang tot het parkeerterrein vanaf de kruising van de Molendijk met de Welleweg. "Dit kan niet anders betekenen dan dat er een doorsteek via een afsluitbare coupure in de Molendijk moet komen", schrijft Jumelet.