De gemeente Reimerswaal herplantte vorig jaar minder bomen dan ze kapte. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie-gemeenteraadsfractie.

Bij herplant bekijkt de gemeente namelijk goed of er voldoende groeiruimte is en er minder kans is op overlast, aldus het college van burgemeester en wethouders.

In 2016 kapte Reimerswaal in de hele gemeente 324 bomen en plantte er 148 terug. In 2015 haalde ze er 319 weg en kwamen er wel meer terug: 383. In 2014 rooide de gemeente 311 bomen en plantte er 232 terug.

Het college stelt dat er meerdere redenen zijn om bomen te rooien dan alleen gevaar voor de omgeving en dat er ook gezonde bomen worden gekapt. "De veiligheid van een straatboom heeft meer belang dan de veiligheid van een boom in een park als er geen wandelpad in de nabijheid is, of in een plantsoen op afstand van verblijfsruimte."

Lijst

De gemeente heeft een lijst waardevolle en monumentale bomen van de Bomenstichting die alleen mogen worden gekapt wanneer de boom aantoonbaar gevaar veroorzaakt. In dat geval is een rapport van een erkende boomdeskundige nodig, aldus b&w.

Reimerswaal kapt bomen waar bijvoorbeeld doorlopend dikke takken afvallen of die al jaren wegkwijnen. "Deze bomen zijn onbetrouwbaar, omdat ze de vitaliteit niet meer hebben om zich te herstellen na stress. Bomen met bijvoorbeeld spechtgaten houden we in de gaten tot het risico te groot."

Kappen

Reimerswaal kan ook tot kap overgaan als een boom rot veroorzakende schimmels heeft of een besmettelijke boomziekte. "In onze gemeente komt het een enkele keer voor dat bomen worden gekapt vanwege hinder van woongenot."

"Over het algemeen is overlast van bijvoorbeeld bladval, schaduw, pluis, luizenplak, noten of vruchten geen argument voor bomenkap. Wel kan ernstige overlast meetellen als extra kapargument. Een andere reden kan overmatige overlast door schaduw zijn."

Herinrichting

Gezonde bomen kunnen ook gekapt worden wegens herinrichtingswerkzaamheden. "Soms is het onmogelijk een boom te behouden, vooral bij werk aan de ondergrondse infrastructuur."

Soms moeten bomen wijken voor de aanleg van meer parkeerplaatsen, waterberging of een andere inrichting. "Waardevolle en monumentale bomen zijn hiervan uitgezonderd."

Boombehoud

In 2015 waren volgens b&w 119 van de 319 gekapte bomen gezond en vorig jaar 146 van de 324 bomen. De gemeente beoordeelt iedere situatie individueel en gaat uit van boombehoud, aldus het college.

"Regelmatig vergroten we ook boomgroeiplaatsen door verharding te verwijderen."