De Nederlandse kust krijgt steeds vaker te maken met extreem hoog water door klimaatverandering. 

Dat blijkt uit een nieuwe risicoanalyse waaraan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), met ook een vestiging in Yerseke, heeft bijgedragen.

"Onderzoekers hebben de verwachte zeespiegelstijging gecombineerd met waarnemingen en statistische modellen van hoog water door extreme weersomstandigheden", laat het NIOZ weten.

"Daaruit concluderen internationale wetenschappers dat overstromingen vaker kunnen voorkomen dan tot nu toe gedacht."

Maatregelen

Tot nu toe was volgens het NIOZ nog weinig bekend over hoe de frequentie van hoogwater verandert door zeespiegelstijging. "Deze studie brengt dit in kaart en helpt overheden en andere organisaties op tijd maatregelen te treffen in gebieden waar de kans op overstroming hoog is."

Afhankelijk van de maatregelen tegen klimaatopwarming, stijgt de zeespiegel deze eeuw volgens het NIOZ zo’n 50 tot 75 centimeter. "Deze stijging is op zichzelf niet schrikbarend, maar tel daarbovenop het dagelijkse getij van enkele meters, en daarbovenop de extra meters water als het stormt. Dat is waar kustverdediging ons tegen moet beschermen."

Risico

Zeespiegelstijging door klimaatverandering verandert de basishoogte van de zeespiegel. "Daardoor neemt het risico op overstromingen bij stormen toe. Bij het realiseren van kustverdediging moet hiermee rekening worden gehouden."
Het onderzoek is gepubliceerd door het Amerikaanse Nature Communications.