Nieuwdorp heeft, net als vorige zomer, te kampen met een vliegenplaag. Een gespecialiseerd bedrijf onderzoekt de overlast.

Opvallend is dat andere kernen volgens de gemeente Borsele geen last hebben van vliegen.

"Wat de vliegenoverlast veroorzaakt is niet duidelijk", laat RUD Zeeland donderdag weten. Dit is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland.

"In een vorig onderzoek zijn bedrijven in de buurt gecontroleerd. Die bleken niet de oorzaak van de overlast.
Ook nu blijven we bedrijven controleren, maar onderzoeken ook of er andere oorzaken kunnen zijn, zoals het houden van kleinvee."

Vangzakken

De gemeente Borsele heeft vliegenvangzakken opgehangen in het dorp. "Die zijn vooral bedoeld om vliegen te vangen en te bepalen om welke type vlieg het gaat. Als het type bekend is, kunnen we gericht zoeken naar een mogelijke bron."

RUD Zeeland probeert de bron van de overlast te achterhalen. "Als de bron, bedrijf of persoon, bekend is, wijzen we de veroorzaker op zijn plichten om de overlast te beëindigen of zoveel mogelijk te beperken. De veroorzaker is verantwoordelijk voor de ongediertebestrijding. Indien nodig dwingen we dit juridisch af."