Het aantal uitkeringen voor werklozen blijft in Zeeland dalen. ‘Vergeleken met vorig jaar ligt het aantal uitkeringen zestien procent lager’, laat het UWV donderdag weten.

Nu de economie op volle toeren draait, blijft het aantal WW-uitkeringen in Nederland dalen. ‘In juni zijn in Zeeland 6.755 uitkeringen uitbetaald. Dit is vijf procent minder dan een maand geleden en zestien procent minder dan een jaar geleden.’

Het Zeeuwse WW-percentage was in juni 3,5 procent, aldus het UWV. ‘Dat is aanzienlijk lager dan het landelijke percentage van 4,2 procent.’

Het aantal WW-uitkeringen daalt in Zeeland voor alle opleidingsniveaus, ook voor mensen zonder startkwalificatie. Deze groep heeft alleen basisonderwijs gevolgd of een opleiding op vmbo- of maximaal mbo-niveau 1 afgerond. ‘Laagopgeleiden zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ze zijn vaker werkloos dan middelbaar en hoger opgeleiden.’

Volgens het UWV heeft één op de drie Zeeuwen met WW geen startkwalificatie. ‘Dit maakt werk vinden niet
eenvoudig, omdat veel banen op lager niveau verdwijnen.’ Dit is werk als bijvoorbeeld schoonmaker, winkel- en kantoorassistent en productie- en magazijnmedewerker.

Kansen

Geen of nauwelijks opleiding betekent volgens de uitkeringsinstantie niet dat er geen kansen zijn op werk. ‘Vooral de techniek (bouw) en logistiek bieden mogelijkheden. Ook de agrarische sector biedt kansen, alhoewel dit vaak seizoensarbeid betreft.’