Herman Klitsie is aangesteld als waarnemend burgemeester van Goes. Hij gaat per 8 september aan de slag als opvolger van René Verhulst, die vanaf september burgemeester is van Ede.

Commissaris van de koning in Zeeland Han Polman heeft Klitsie benoemd als waarnemer, laat de provincie Zeeland maandagavond weten.

Klitsie was eerder burgemeester in Woensdrecht en Oss. Van juli 2012 tot juli 2013 was hij waarnemend burgemeester in Rijswijk. Sinds 2012 vervulde Klitsie verschillende opdrachten als adviseur in het openbaar bestuur. Hij is op dit moment onder meer voorzitter van de raad van toezicht van de Filios scholengroep.

Maandagavond voerde Klitsie kennismakingsgesprekken met de fractievoorzitters en wethouders van Goes. "Die zijn positief afgerond met de ondertekening van het benoemingsbesluit", aldus de provincie Zeeland.

"Het gemeentebestuur van Goes is verheugd over de benoeming en kijkt uit naar een goede samenwerking met Herman Klitsie."

Waarnemer

Eerder voerde Polman al gesprekken met de fractievoorzitters en wethouders van Goes. Hierbij is volgens de provincie besproken dat het wenselijk is een waarnemer aan te stellen om de periode tussen het vertrek van burgemeester Verhulst per 8 september en de benoeming van een nieuwe burgemeester van Goes te overbruggen.

"Zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 overlegt de commissaris van de koning weer met de fractievoorzitters en wethouders en adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de openstelling van de vacature."

Beëdiging 

De datum voor Klitsies installatie en beëdiging wordt zo spoedig mogelijk bepaald.