Het college van Gedeputeerde Staten heeft in overleg met Rijkswaterstaat besloten om een regionaal verkeersmanagementteam in het leven te roepen. Het provinciebestuur deelt de zorgen van het CDA in Provinciale Staten over de verkeershinder door werkzaamheden op de A58. 

Op de dag na Pinksteren stond er op de snelweg richting Bergen op Zoom een kilometerslange file, die was veroorzaakt door werkzaamheden van Rijkswaterstaat.

"Het bleek een onjuiste inschatting te zijn van de verkeersdrukte op de dag na Pinksteren", zeggen Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van het CDA.

Het regionale verkeersmanagmentteam moet problemen en lange files in de toekomst voorkomen. "Het team gaat zich onder meer bezighouden met het tijdig afstemmen van werkzaamheden op het Zeeuwse hoofdwegennet om de gevolgen voor de weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden."