Het aantal onechte automatische brandmeldingen in Zeeland moet fors omlaag. Daarom heeft de Veiligheidsregio Zeeland een plan van aanpak opgesteld.

In het plan staat dat de gemeente in 2019, in lijn met het landelijke beleid, de helft minder onnodige uitruk wil op OBMS-meldingen (Openbaar Meldsysteem).

De Veiligheidsregio wil met de maatregel kosten besparen en Zeeuwse gemeenten bewust maken van handhaving op meldingen die ten onrechte worden gedaan door automatische brandmelders. Met technische en organisatorische oplossingen moeten deze onechte meldingen worden voorkomen. 

Het plan van aanpak Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM) Zeeland wordt tijdens de vergadering van 13 juli van het Algemeen Bestuur in de Raadzaal van de gemeente Borsele besproken.

Automatische meldingen

Het project moet leiden tot minder kosten door de meldkamer voor afhandeling van automatische brandmeldingen, minder personeelskosten voor uitrukken naar automatische brandmeldingen en verhoogde beschikbaarheid van de eenheden voor de echte meldingen.

Daarnaast hoopt de Veiligheidsregio dat het brandweerpersoneel gemotiveerd blijft om uit te rukken naar automatische brandmeldingen.