Kandidaten op de kieslijst mogen tijdens verkiezingen niet langer stembureaulid zijn in Reimerswaal. De gemeente evalueerde de organisatie rondom de Tweede Kamerverkiezingen in maart en dit is één van de maatregelen voor de komende verkiezingen.

"We willen elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen", legt burgemeester Piet Zoon van Reimerswaal uit.

Aan de vijftien locaties waar in Reimerswaal kan worden gestemd, verandert niets. Alleen voor de locatie in Kruiningen, de bridgeclub, zoekt de gemeente een alternatief. "We willen voorkomen dat de buurt overlast heeft door het parkeren bij het stembureau."

Het proces rondom verkiezingen analyseert Reimerswaal altijd, aldus Zoon. "Het is niet zo dat er in maart fouten zijn gemaakt of hertellingen nodig waren. We willen wel verbeteringen doorvoeren."

Ploegendienst

Zo vindt de gemeente het 'te veel van het goede' dat stembureauleden na een hele dag in touw te zijn geweest 's avonds ook nog stemmen tellen.

Ze voert daarom vanaf de volgende verkiezingen, die voor de gemeenteraad op 21 maart 2018, een ploegendienst in voor de stembureauleden. Een frisse blik is volgens de burgemeester bijvoorbeeld nodig om te bepalen of een stem geldig is uitgebracht. "Voor de objectiviteit is het belangrijk om dat altijd met twee of drie personen te bekijken."

Risico's

Voortaan is er ook op ieder stembureau een ambtenaar aanwezig. Dit vangt deels de wegvallende stembureauleden op die zich niet meer mogen inzetten, omdat ze op de kieslijst staan. "Mede door de inzet van de ambtenaren verwachten we geen problemen met het vinden van genoeg mensen voor de stembureaus."

De gemeente verscherpt de regels voor de verkiezingskoffers met de blanco stembiljetten. "De stembureauvoorzitters haalden de verkiezingskoffers de dag voor de verkiezingen op in het gemeentehuis", staat in een nota van Reimerswaal. "In de tussentijd zijn ze uit ons zicht. Dat brengt risico’s met zich mee."

De gemeente wil deze risico’s verkleinen door de koffers met stembiljetten op de ochtend van de verkiezingsdag te laten afleveren bij de stembureaus.

Wie zich aanmeldt als stembureaulid krijgt voortaan een uitgebreidere cursus en de gemeente verbetert de communicatie met belangstellenden. "Bij de laatste verkiezingen kreeg niet iedereen een schriftelijke reactie en dat was niet netjes."