Maandagavond maakt de gemeenteraad van Reimerswaal bekend wie zij voordraagt als nieuwe burgemeester.

In het gemeentehuis van Reimerswaal in Kruiningen brengt de vertrouwenscommissie maandag 10 juli in een besloten raadsvergadering haar advies uit over wie zij aanbeveelt als nieuwe burgemeester van Reimerswaal.

Op grond van dit advies beslist de gemeenteraad over de aanbeveling.Aansluitend maakt de gemeenteraad de naam van de kandidaat bekend in een openbare raadsvergadering.

De besloten bijeenkomst begint om 18.00 uur. Hierbij zijn gemeenteraadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders, de adjunct-secretaris van de gemeente en de raadsgriffier aanwezig.

De gemeente verwacht dat deze vergadering maximaal een half uur duurt. Daarna begint de openbare vergadering en wordt de naam van de kandidaat bekendgemaakt.

Koning

De aanbeveling voor de nieuwe burgemeester gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij doet een voordracht aan de koning en deze benoemt de burgemeester. Deze benoeming is voor zes jaar.

De nieuwe eerste burger van Reimerswaal volgt Jan Huisman op. Hij ging in mei 2016 met pensioen. Sindsdien neemt Piet Zoon het burgemeesterschap waar.