Waterschap Scheldestromen voert onderhoud uit aan enkele drukke wegen in Zuid-Beveland. Dit asfalteringswerk levert de komende weken verkeershinder op bij Bath, 's-Heer Hendrikskinderen en Kloetinge. 

Het werk aan de Bathseweg bij Bath is inmiddels begonnen.

Het waterschap verwacht hier vrijdag (7 juli) klaar te zijn. De Ploegweg tussen Goes en ’s-Heer Hendrikskinderen gaat tussen maandag 17 juli en woensdag 26 juli op de schop. Van maandag 17 juli tot en met vrijdag 28 juli is de Kapelseweg bij Kloetinge afgesloten voor verkeer.

In alle gevallen stelt Scheldestromen een omleiding in voor het verkeer. Ze streeft ernaar de overlast voor het verkeer en de aanwonenden tot een minimum te beperken.