De provincie laat de Bernhardweg West (N666) in juli opnieuw asfalteren. 

Van maandag 10 juli tot en met woensdag 12 juli werkt de aannemer aan het stuk tussen de rotonde naar het Tolplein in Borssele en de ’s-Heerenhoeksedijk.

Van donderdag 13 juli tot en met dinsdag 18 juli zijn er op werkdagen)werkzaamheden tussen de Borsselsedijk en de rotonde die naar het Tolplein leidt. De hoofdrijbaan van de Bernhardweg is afgesloten op de wegvakken waarop wordt gewerkt.

Voor het verkeer zijn omleidingsroutes gemaakt, die met gele borden worden aangegeven. De parkeerplaats ten oosten van het Tolplein Westerscheldetunnel is tijdens de werkzaamheden altijd vanaf één zijde bereikbaar.