Goes laat weer gezond toekomstbeeld zien

Het gaat op financieel gebied weer beter met de gemeente Goes.

In de perspectiefbrief, waarin de vooruitzichten voor de komende vier jaar staan, zijn van 2018 tot en met 2021 overschotten te zien.

Volgend jaar gaat het om een plusje van 235.000 euro, maar dat loopt in 2021 op tot ruim 1,2 miljoen euro. "We hebben echter geleerd dat we voor dat laatste jaar een slag om de arm moeten houden", aldus wethouder Loes Meeuwisse.

Goes heeft vorig jaar 4,4 miljoen euro moeten bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen. "We hebben het heel moeilijk gehad, maar we kunnen nu weer een gezond toekomstbeeld laten zien. We zijn op de goede weg."

Fouten

Het grote pijnpunt voor Goes is het sociaal domein en dan met name de jeugdzorg. Goes heeft de komende jaren een tekort van rond de één miljoen euro op het sociaal domein. "We behoren tot de top van de Nederlandse gemeenten met het grootste tekort", zegt Meeuwisse.

Volgens haar komt dat omdat Goes centrumgemeente is voor de jeugdzorg en er fouten zitten in de landelijke financiering. "Over een oplossing zijn op landelijk niveau gesprekken gaande. Helaas duren deze al heel lang."

Meeuwisse heeft haar hoop eerder gevestigd op een vangnetregeling van de landelijke overheid. Zo’n soort regeling bestaat al voor de bijstand. Het Rijk dekt dan voor een deel de tekorten die gemeenten hebben.

Lees meer over:
Tip de redactie