Inrichting groen bij Fahrenheitstraat Kruiningen begonnen

Het werk aan het stuk openbaar groen op de hoek van de Van Leeuwenhoeklaan, Fahrenheitstraat en Marconistraat in Kruiningen is deze week begonnen.

In 2018 moet hier een trapveldje met openbaar groen ingericht zijn.

In deze eerste fase van het project laat de gemeente Reimerswaal het terrein egaliseren en inzaaien met gras. Dit duurt ruim een week.

Fase twee volgt in de winter. Dat wordt er beplanting aangebracht. In het voorjaar wordt als laatste het trapveld ingericht. "Voorafgaand aan de tweede fase informeren we aanwonenden over de definitieve inrichting van het openbare groen en trapveld", aldus de gemeente Reimerswaal.

Riolering

Daarnaast wordt er een nieuwe hemelwaterriolering en wadi (voorziening in de bestrating om water af te voeren) aangelegd vanaf de Van Leeuwenhoeklaan richting de Fahrenheitstraat. Door de klimaatverandering zijn er vaker lokale, hevige regenbuien.

"Het rioolstelsel kan het aanbod van hemelwater in zulke extreme gevallen soms niet goed aan waardoor er water op straat komt te staan. Deze situatie zijn nagenoeg onvermijdelijk, waardoor soms waterhinder of -overlast ontstaat. Om de kans op wateroverlast in de Fahrenheitstraat te reduceren wordt deze riolering aangelegd. Het schelpenpad wordt in dezelfde staat teruggebracht."

Lees meer over:
Tip de redactie