Boeren kunnen vanaf donderdag drie keer per week in konvooi, onder begeleiding, over de Zeelandbrug rijden. 

Het is een pilot die duurt tot en met 31 oktober.

"Met de pilot willen we inzicht krijgen in de behoefte van landbouwers", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Na 31 oktober bekijken we of het konvooi rijden voldoet aan de verwachtingen. We kijken dan hoe vaak er is gereden en wat het kost. Ook houden we in de gaten of de hinder voor het overige verkeer beperkt blijft."

De oplossing is bedoeld voor agrariërs en landarbeiders, die zowel op Noord-Beveland als op Schouwen-Duiveland moeten zijn. Zij kunnen drie keer per week onder begeleiding de brug over. "Op die manier ontstaat een vlotte en veilige landbouwroute. Het konvooi rijdt op momenten dat er normaal gezien weinig personenauto’s over de brug gaan."

Schaalvergroting

Volgens boer en ZLTO-lid André Slootmaker uit Nieuwerkerk zullen er niet enorm veel tractors en landbouwmachines over de Zeelandbrug gaan, maar is het wel een noodzakelijke stap.

"Bedrijven worden specifieker. Samen met schaalvergroting kan grondgebruik het noodzakelijk maken dat je de Oosterschelde over wilt. Daarnaast zijn er steeds meer machines die in een grotere regio worden ingezet. Vanuit de agrarische sector hebben we daarom al vele jaren de wens om de Oosterschelde over te gaan", zegt hij.

Stormvloedkering

Op termijn zou hij ook de Stormvloedkering willen kunnen oversteken. De start van de pilot is donderdagmorgen gevierd met een konvooi van landbouwvoertuigen op de brug.

Gedeputeerde Van der Maas, die een tractorrijbewijs heeft, reed mee.