De jaarrekening van 2016 van de gemeente Kapelle laat een overschot zien van ruim 1,5 miljoen euro. Dit zal onder andere geïnvesteerd worden in een nieuw sportcentrum. Een overzicht van de gesprekken van de gemeente tot dusver.

Het overschot stemt wethouder financiën Jon Herselman tevreden, ook omdat de gemeente volgens hem veel gerealiseerd heeft vorig jaar.

Zo presenteert Kapelle deze week haar nieuwe gemeentelijke website, die inwoners en ondernemers meer dienstverlening moet bieden.

De grootste meevaller in 2016 was de bijdrage vanuit het Gemeentefonds, die bijna een half miljoen euro hoger uitviel.

Bouw

Doordat de bouwactiviteiten in de gemeente weer aantrekken, heeft Kapelle meer bouwleges ontvangen. Herselman verwacht dat deze trend doorzet. "We zijn nu met de ontwikkeling van Zuidhoek fase drie bezig. Die leges zijn pas voor volgend jaar, maar ik verwacht dat deze inkomsten ook dit jaar op peil blijven."

Tegenvaller voor de jaarrekening was de afschaffing van de toeristenbelasting op de huisvesting van arbeidsmigranten. Daardoor kwam er 30.000 euro minder binnen.

Waar de gemeenteraad van Reimerswaal binnenkort juist een voorstel voor invoering van deze belasting behandelt, is Kapelle gestopt met de heffing. "Na een lobby van de fruittelers hebben we de toeristenbelasting voor arbeidsmigranten afgeschaft."

Rioolheffing

De komende jaren moet Kapelle, net als veel andere gemeenten, haar riolering flink op de schop nemen om het stelsel geschikt te maken voor hevige buien. "De heffing van precariobelasting is in 2016 gestart en een deel van de opbrengsten sparen we voor investering in de riolen. Zo voorkomen we extra verhoging van de tarieven voor rioolheffing voor de burgers."

Hoeveel de vernieuwing van het riool Kapelle gaat kosten en hoeveel de inwoners aan heffing gaan betalen, is nog niet bekend. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de mate van 'luxe' van de rioolvernieuwing.

"We gaan waarschijnlijk voor de middenweg, maar die komt ook neer op een verhoging van de rioolheffing van tientallen euro’s op jaarbasis."

Sportcentrum

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een miljoen euro van het overschot van de jaarrekening te sparen voor het nieuwe sportcentrum. De gemeenteraad bespreekt op 20 juni de jaarstukken en besluit er op 4 juli over.